Nieuwsbrief 2 is verstuurd

De tweede nieuwsbrief is op 21-02-2020 aan de deelnemers verstuurd. De nieuwsbrief, voor zowel de wedstrijd- als de recreanten-klasse is hier ook op de website te vinden.