Nieuwsbrief 1 is verstuurd

De eerste nieuwsbrief is op 31-01-2020 aan de deelnemers verstuurd. De nieuwsbrief, voor zowel de wedstrijd- als de recreanten-klasse is hier ook op de website te vinden.