Het logo

Achter het logo van de Blue Bear Adventure Race schuilt de historie van de totstandkoming van de naam van Berlicum.
Blauw is daarnaast de altijd nadrukkelijk aanwezige kleur van de clubkleding van Ge Speult Nie tijdens survivalruns en adventure races. De blauw geruite vlaggen zijn een verwijzing naar de Brabantse vlag, niet geheel onbelangrijk voor een adventure race centraal gelegen in het mooie Brabant!

Met zekerheid zal men nooit kunnen zeggen hoe de naam Berlicum oorspronkelijk ontstaan is, daar er geen schriftelijke aanwijzingen uit de begintijd aanwezig zijn. Men zal daarom moeten volstaan met het verklaren van de oudst bekende schrijfwijzen, waaruit men dan met een redelijke zekerheid een conclusie mag trekken.

De oudst bekende schrijfwijzen dateren alle van na 1237, als we vermeld vinden: Berlinchem, Berlanchem, Berlikem, Berlechem, Berlekem, Berlicem, Beerlinchem en Berlichem.
In al deze schrijfwijzen vinden we de naam Ber of Beer terug en als uitgang van de naam: chem, kem of hem. Als verklaring van de naam doen twee aanvaardbare lezingen opgang. Bij beide lezingen ziet men in de derde lettergreeop het hem of heim of heem, wat de betekenis heeft van woonplaats of verblijfplaats. Volgens de eerste lezing zouden de eerste twee lettergrepen afkomstig zijn van “Berle” van naam van het stamhoofd, waarna de bewoners zich Berlingen noemen en hun woonplaats dus wordt Berlingenhem, welk woord dan later in de spraak verbasterd wordt tot de reeds genoemde schrijfwijzen.

De andere lezing luidt dat Ber of Beer stamt uit de tijd van de Franken, in welke tijd de stamhoofden dikwijls de naam van een geliefd dier aannamen, om hierdoor hun kracht, kennis, vaardigheid of dergelijke aan te duiden. Met Ber of Beer wordt hier bedoeld een bruine beer, bekend om zijn kracht. De volgelingen van dit nederzettingshoofd worden daarom door de bewoners uit de omgeving, volgelingen van de Beer of Berlingen of Beerlingen genoemd.

Het logo van de Blue Bear Adventure Race.
Het logo van de Blue Bear Adventure Race.