Skills + Onderdelen

Deelnemers aan de Blue Bear Adventure Race moeten:

  • Een stafkaart kunnen lezen
  • Coördinaten (Rijksdriehoek) met een kaarthoekmeter in kunnen tekenen op de kaart 
  • De werking van een kompas beheersen
  • Een opgegeven richting (bijv. 145°) kunnen volgen of uitzetten op de kaart

Meer info over bovenstaande zaken vind je hier:

Vanzelfsprekend moeten deelnemers in staat zijn om 9 uur lang te racen, met inbegrip van special tasks op wisselpunten. 

De 9-uurs Blue Bear Adventure Race bevat de volgende onderdelen:
– mountainbiken
– hardlopen
– steppen
– kanoën

De basis van de race is het vinden van de kortste route naar de CP’s middels kaart en kompas. De kaart bestaat grotendeels uit de welbekende 1:25000 stafkaarten maar kan ook delen van luchtfoto’s of oude kaarten bevatten. Ook kunnen er andere routetechnieken gebruikt worden zoals helikopterroute, strippenkaart, blinde vlek, etc.

Meer info over routetechnieken vind je hier:  https://nl.scoutwiki.org/Routetechnieken

In principe is de ‘basisroute’ voor iedereen die met een kaart en kompas overweg kan, haalbaar. De moeilijkere technieken zullen veelal uit de richting van de meest ideale route liggen.