Nieuwsbrief 2 is verstuurd

Vandaag 16-04-2023 is nieuwsbrief 2 verstuurd aan alle deelnemers.

Deze is ook terug te vinden op de website -> Nieuwsbrieven